Memanggil Dengan Gelaran Buruk

Soal:

Saya sering kali diejek oleh kawan-kawan dengan gelar-gelar buruk. Saya teramat resah dengan gelaran-gelaran buruk tersebut. Apa hukum sebenarnya bagi orang yang memanggil saudaranya dengan gelar yang buruk? [0812337xxx]

Jawab:

Tidak sepantasnya bagi seorang muslim memanggil sauda-ranya muslim lainnya dengan gelaran-gelaran yang buruk. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman, ‘Dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.’ [QS. Al-Hujurat : 11].

Yang dimaksud dengan ‘gelar-gelar yang buruk’ pada ayat di atas adalah panggilan seseorang pada temannya dengan sesu-atu yang ia tidak sukai, baik berupa nama atau sifat.

Memanggil dengan gelar yang buruk adalah termasuk dari bentuk kesombongan. Sedang orang sombong tidak masuk Syurga. Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda, ‘Tidak akan masuk Syurga orang yang di dalam hatinya ada rasa som-bong seberat biji sawi.’ Beliau menjelaskan makna sombong de-ngan sabdanya, ‘Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meng-hina orang lain.’ [HR. Muslim].

Memanggil dengan gelar yang buruk termasuk penyakit jahiliyyah yang harus dihindari dan dijauhi, terutama dalam permusuhan dan persengketaan. Dampak dari perbuatan ini adalah dapat merusak simpul perkawanan, menjauhkan diri dari keridhaan Allan, menjadikan lupa mengingat Allah, dan merupakan sebab-sebab turunnya adzab.

Alangkah indahnya jika seorang muslim berkata yang baik dan alangkah mulianya jika ia senantiasa menjauhi bahasa-bahasa buruk yang dapat menyakiti saudaranya semuslim. Wallahu A’lam.

 


Abu Halbas Muhammad Ayyub
Jember, 2010.


Dikutip dari [Bejana Sunnah : 27 Desember 2014]
https://bejanasunnah.wordpress.com/2014/12/27/memanggil-dengan-gelaran-buruk/

أحدث أقدم